எங்கள் வலைத்தளங்களுக்கு வருக!

ஸ்டெர்லைசேஷன் தர நைட்ரைல் கையுறைகள் உற்பத்தி வரி

 • Sterilization grade nitrile gloves production line

  ஸ்டெர்லைசேஷன் தர நைட்ரைல் கையுறைகள் உற்பத்தி வரி

  கருத்தடை-தர கையுறை உற்பத்தி வரி முக்கியமாக ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க தரங்களை பூர்த்தி செய்யும் நைட்ரைல் கையுறைகளை உருவாக்குவதாகும். சாதாரண நைட்ரைல் கையுறை உற்பத்தி வரியிலிருந்து வேறுபாடுகள்:

  1. மூலப்பொருள்: மருத்துவ தர நைட்ரைல் லேடக்ஸ்

  2. உற்பத்தி வரி: உற்பத்தி வரி உபகரணங்களின் துல்லியம்

  3. துணை வசதிகள்: கூடுதல் ஊறவைத்தல், உலர்த்துதல் மற்றும் எத்திலீன் ஆக்சைடு கருத்தடை

  4. வேதியியல் சூத்திரம்: மருத்துவ கருத்தடை கையுறைகளுக்கான தனியுரிம சூத்திரம்

  5. சோதனை: ஒவ்வொரு கையுறையையும் கைமுறையாக சோதித்தல்